ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร

 

 

เนื้อเพลง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร
หลับตาหลับง่าย หลับใจนั้นทำลำบาก
มันโดนความรัก คอยเรียกทักให้ตื่น
อยากเจอเธอจัง นั่งเพ้อไม่นอนค่อนคืน
โชคดีที่มีแรงตื่น มาเพ้อถึงเธออีกวัน

แก้มแดงหน้าใส เจ้านายหัวใจของพี่
อกข้างซ้ายนี้ มีเรื่องจะรบกวนกัน
มือถือเครื่องน้อย คอยจ้องจะส่งสัญญาณ
ขอเธออย่าได้รำคาญ สงสารก็กดรับสาย

ถูกความคิดถึงเรียกร้องให้ต้องโทรหา
รับใบสั่งมาจากความเหว่ว้าของใจ
ไม่เห็นหน้าเธอขอเพียงฟังเสียงได้ไหม
ย่นระยะทางไกลกระเถิบหัวใจให้พี่ใกล้เธอ

ความรักความหวัง พี่ยังชาร์จเต็มตลอด
อาจเต็มจนช็อต เชื่อไหมไม่ได้เพ้อเจ้อ
หากอยากทำบุญ ก็ช่วยพี่หน่อยนะเธอ
อย่าปิดมือถือนะเออ คนเพ้ออาจขาดใจตาย

ถูกความคิดถึงเรียกร้องให้ต้องโทรหา
รับใบสั่งมาจากความเหว่ว้าของใจ
ไม่เห็นหน้าเธอขอเพียงฟังเสียงได้ไหม
ย่นระยะทางไกลกระเถิบหัวใจให้พี่ใกล้เธอ

ความรักความหวัง พี่ยังชาร์จเต็มตลอด
อาจเต็มจนช็อต เชื่อไหมไม่ได้เพ้อเจ้อ
หากอยากทำบุญ ก็ช่วยพี่หน่อยนะเธอ
อย่าปิดมือถือนะเออ คนเพ้ออาจขาดใจตาย

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

It's very very good to learn to read your content, my associate. And I will look at your website day-to-day not to mention call at your webpage to learn ones own most innovative posts, when you improve. Continue! I do hope you have a very good daytime. <a href="http://test.imkenberg.com/node/3289638" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#1 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:57

wmfmKBZA
<a href="http://www.JY0zzk69n97tY8y8l58jCn.com/" title="wmfmKBZA">wmfmKBZA</a>
wmfmKBZA http://www.JY0zzk69n97tY8y8l58jCn.com/

#2 By wmfmKBZA (103.7.57.18|220.168.210.110) on 2013-05-06 00:31

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#3 By seo software (103.7.57.18|87.116.135.201) on 2013-05-06 10:30

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#4 By burberry bags (103.7.57.18|82.193.159.3) on 2013-05-06 12:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#5 By hermes bags (103.7.57.18|81.182.103.243) on 2013-05-06 14:46

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#6 By wow gold (103.7.57.18|117.103.198.172) on 2013-05-06 14:46

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#7 By miu miu bags (103.7.57.18|109.207.109.68) on 2013-05-06 16:51

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#8 By chanel bags (103.7.57.18|183.204.241.53) on 2013-05-06 21:38

Hello world! my name is Tom,I come from the earth!

#9 By insanity workout (103.7.57.18|142.0.129.125) on 2013-05-06 23:44

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#10 By mulberry bags (103.7.57.18|99.48.16.254) on 2013-05-07 05:21

Zero male or female may be a person's cry, and so the an individual who is definitely triumphed‘big t help you make shout out. official coach outlet online http://coachfactoryoutlet888.com/

#11 By official coach outlet online (103.7.57.18|198.27.81.139, 89.218.100.50) on 2013-05-07 06:05

Association might Coptis trifolia groenlandica which neckties the entire hearts and minds dried up globe. coach factory outlet http://coachoutletonline66.com/

#12 By coach factory outlet (103.7.57.18|198.27.81.139, 180.244.102.174) on 2013-05-07 06:09

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#13 By celine bags (103.7.57.18|164.100.1.213) on 2013-05-07 11:31

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#14 By louis vuitton bags (103.7.57.18|164.100.1.213) on 2013-05-07 11:31

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#15 By prada bags (103.7.57.18|117.214.89.131) on 2013-05-07 13:51

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By coach outlet (103.7.57.18|111.255.64.167) on 2013-05-07 16:10

Those rock and roll! Individuals delay most certainly. I purchased it intended for x-mas and perhaps they are awesome. Appropriate gift. I'm a size 81/2 to your capacity 7. I had been a new measurement 7 once i gained these people. (So i'm 15) I was blessed some size Nine set of this chestnut neverwinter Astral Diamonds so they match beautifully! They can be which means functional.

#17 By neverwinter Astral Diamonds (103.7.57.18|66.180.193.219) on 2013-05-07 18:23

It is relatively fantastic to read content material, this individual. And I is going to concentrate on your web blog day after day and additionally call at your website to see the brand new content pieces, after you up-date. Compete! We do hope you have a great day time. ralph lauren outlet <a href="http://pf128.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=868774" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#18 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 19:36

Appreciate your sharing berbagi terrific infos. Your websites are awesome. I?ˉm surprised by the run information that throughout this wordpress. The concept disclose ask yourself how exceptionally you realize this method discipline. Saved to my bookmarks this is what web site, will come back for articles and blog posts. The person, my friend, An element! I looked for this can be the material While i already investigated in every city and easily cannot interact with. Precisely what a the best choice web site. ralph lauren outlet <a href="http://bbs.ppqq.cc/website/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=190740" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#19 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 19:36

It is relatively awesome to read simple things your site, my super cool buddy. We definitely will center on your site on a regular basis and even go to your website to read simple things a most recent content pieces, whenever you replace. Maintain! Hope you have a very good day of the week. ralph lauren outlet <a href="http://www.whatsinthebag.us/" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#20 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 19:36

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By 整形美容 (103.7.57.18|82.137.13.129) on 2013-05-08 01:12

Woah! I'm really loving the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Excellent Blog! ゴルフダイジェスト <a href="http://www.golfjapan.co/" title="ゴルフダイジェスト">ゴルフダイジェスト</a>

#22 By ゴルフダイジェスト (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 11:13

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appearance. I must say you've done a great job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Firefox. Outstanding Blog! ゴルフダイジェスト <a href="http://www.golfjapan.co/" title="ゴルフダイジェスト">ゴルフダイジェスト</a>

#23 By ゴルフダイジェスト (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 11:13

I'm not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists. adidas ランニング <a href="http://www.adidasyasui.com/adidas-アディダス-running-c-3.html" title="adidas ランニング">adidas ランニング</a>

#24 By adidas ランニング (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 13:51

big deal read the commets guuns has never played so eat yourself Lululemon Yoga Clothing http://lululemonyogaclothing.over-blog.com/

#25 By Lululemon Yoga Clothing (103.7.57.18|220.160.146.253) on 2013-05-08 14:51

Incredibly good prada bags http://www.newprada.com/ for the winter! They hold me style and toasty!

#26 By prada bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-08 16:40

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#27 By diablo 3 gold (103.7.57.18|60.249.186.165) on 2013-05-08 17:52

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#28 By mulberry bags (103.7.57.18|118.170.7.131) on 2013-05-08 17:52

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By diablo 3 gold (103.7.57.18|118.170.7.131) on 2013-05-08 17:52

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#30 By nike lebron 10 (103.7.57.18|60.249.186.165) on 2013-05-08 17:52

extraordinaire indulgence burberry bags rapide a conforme

#31 By burberry bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-08 18:57

We've all of the blade and soul gold,slip-ons not to mention blade and soul gold and then Really enjoy every one.Almost all and so trend.

#32 By blade and soul gold (103.7.57.18|175.150.102.178) on 2013-05-08 19:23

Hello! This really is my personal very first remark right here therefore i simply desired to give a fast yell away along with state We truly appreciate examining your own personal content articles. Are you able to suggest some other blogs/websites/forums which include exactly the same topics? Thanks!

#33 By montblanc pens (103.7.57.18|27.159.214.4) on 2013-05-08 20:28

fantastic factors completely, you merely acquired brand readers. Exactly what would you suggest relating to your own submit which you created a few occasions back? Any kind of particular?

#34 By Abercrombie And Fitch (103.7.57.18|27.159.214.4) on 2013-05-08 20:30

Hey there, perhaps you have formerly been curious about to produce regarding Suppliers 3DS?

#35 By oakley canada (103.7.57.18|27.159.209.93) on 2013-05-08 20:40

Le programme de Solution de régime m'a aidé à perdre du poids et se sentir en bonne santé et plein d'énergie en même temps.. Non seulement cela,isabel marant, il s'avère que le linceul était en fait d'Israël,isabel marant Sneakers. J'étais à peine enceinte l'année dernière et le mien son costume d'Halloween et de Noël trois tenues différentes sur la clairance

#36 By isabel marant sale (103.7.57.18|46.105.52.127) on 2013-05-08 21:29

Your article ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย! write very well, thank you share!

#37 By louis vuitton knockoff purses (103.7.57.18|110.247.232.107) on 2013-05-08 21:30

youve obtained a great website in this article! do you want to create a few request articles upon this weblog?

#38 By hackett sale (103.7.57.18|27.159.209.93) on 2013-05-09 04:09

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#39 By mulberry bags (103.7.57.18|79.134.146.139) on 2013-05-09 07:46

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#40 By ブランドコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:11

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#41 By スーパーコピー時計 (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:11

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#42 By スーパーコピーブランド (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:12

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#43 By スーパーコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:12

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#44 By ブランドコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:12

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#45 By ロレックスコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:13

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#46 By ミュウミュウコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย! <a href="http://www.editorialphoto.com/resources/DiorSunglass.html" title="dior cat eye sunglasses">dior cat eye sunglasses</a>

#47 By dior cat eye sunglasses (103.7.57.18|110.206.161.144) on 2013-05-09 12:32

i really like my archeage power leveling i bring them everywhere and my husbamd loves his archeage power leveling slippers!!!

#48 By archeage power leveling (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-09 13:59

Aw, it was a very superb submit. Theoretically Let me create similar to this additionally -- getting period and also real work to produce a great write-up... however so what may We state... We waste time a lot together with by no means may actually obtain something carried out there.

#49 By ray ban (::|120.43.24.45) on 2013-05-09 16:02

“На данный момент не существует какой-либо даже слабой теории, объясняющей работу мозга и структуру мысли в частности. Можно попытаться дать только более-менее общую картину и изложить факты.” Спасибо и удачи. louis vuitton <a href="http://www.louisvuittonukluxury.co.uk/" title="louis vuitton">louis vuitton</a>

#50 By louis vuitton (103.7.57.18|182.37.223.209) on 2013-05-09 16:12