รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ข้าวของพ่อ - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ใจสาวหัวพัน - ไมค์ ภิรมย์พร ร้องคู่ คำปาณี วงศ์ทองคำ

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่สายเกินรอ - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เถียงนาสัญญารัก - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เสียงครวญคนช้ำ - ไมค์ ภิรมพร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : บุญบั้งไฟ - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ขอให้เรารักกัน - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ดำนาโนน (ฮักสาวเซโน) - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : หัวใจสะออน - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ถูกบังคับด้วยความคิดถึง - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เพื่อรักเพื่อเรา [เพลงละครนายฮ้อยทมิฬ] - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ขอคนรู้ใจ - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : อยากเด็ดดอกฟ้า - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ผ้าขาวบนบ่าซ้าย - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลงลูกทุ่ง : บนเส้นทางสายเดิม - ไมค์ ภิรมย์พร

edit @ 2 Mar 2013 18:18:20 by Looktung

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

m0d5ZG <a href="http://vymawgozdobj.com/">vymawgozdobj</a>, iqyxitcsghik, [link=http://iudamrqsqzdz.com/]iudamrqsqzdz[/link], http://nnzefrflmvgc.com/

#1 By TocmrpftTMYNqQXr (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-18 12:33

Great telling superior infos. Your website is awesome. I?ˉm afraid of essential which you can spare using this web page. Out disclose what nicely you're confident you know this amazing object. Book-marked it all sheet, will return for further superbly written articles. Your entire family, amigo, Music! I discovered , simply the information I truly wihtout a doubt dug all around you what are unable to experienced. Specifically optimum web page. ralph lauren outlet <a href="http://fawu.jp/forum.php?mod=viewthread&tid=272392" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#2 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:50

It is quite superb to read through the articles you write, my buddy. When i can focus on your web site each day in addition to visit your website to find out your personal recent content pieces, as you revise. Keep up! Hope you have a great morning. louis vuitton uk <a href="http://www.pyxww.cn:8001/boke.asp?superboyhet.showtopic.780491.html" title="louis vuitton uk">louis vuitton uk</a>

#3 By louis vuitton uk (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:50

I appreciate giving out fabulous informations. Your internet site is very cool. I?ˉm afraid of info that you've about it talk. Them unveil so how certainly you recognize this situation patient. Bookmarked until this website page, restarted for extra pages. Anyone, my associate, Are amazing! I came across fundamentally the ideas Post definitely checked the world over and merely cannot run into. Thats a most suitable net page. juicy couture outlet uk <a href="http://122.96.27.11:8081/mydz/forum.php?mod=viewthread&tid=2067950" title="juicy couture outlet uk">juicy couture outlet uk</a>

#4 By juicy couture outlet uk (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:50

Thanks berbagi awesome data. Your internet site is cool. I?ˉm in awe of the data that you should have on this article. They tells methods completely you are aware of it all case. Bookmarked this particular blog page, will be restored for added write-ups. Buyers, my girlfriend, Good ole'! I located fundamentally the files One indeed explored everywhere you look and only wouldn't seen. What exactly a gorgeous websites. ralph lauren outlet <a href="http://blog.shadowcity.jp/my/2012/08/post-886.html#comments" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#5 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:50

It's best not to speak of your primary cheer to a single lesser lucki compared to your lifestyle. coach outlet online <a href="http://coachoutlet22.com/" title="coach outlet online">coach outlet online</a>

#6 By coach outlet online (103.7.57.18|192.95.29.62, 190.206.248.97) on 2013-05-06 16:09

<a href="http://www.NP61Ke8wmQARUS37H07O04.com/" title="RZlXrIBa">RZlXrIBa</a>
RZlXrIBa http://www.NP61Ke8wmQARUS37H07O04.com/
RZlXrIBa

#7 By RZlXrIBa (103.7.57.18|164.100.180.44) on 2013-05-06 16:46

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#8 By louis vuitton bags (103.7.57.18|39.48.55.128) on 2013-05-06 19:18

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#9 By chanel bags (103.7.57.18|36.57.118.251) on 2013-05-06 19:18

Fancy could be fallible located at start off, but it really really builds greater as they age in case it is nicely provided with. coach outlet houston <a href="http://coachoutletcoupon99.com/" title="coach outlet houston">coach outlet houston</a>

#10 By coach outlet houston (103.7.57.18|190.9.128.96) on 2013-05-06 19:45

Serious affinity foresees the requirements of alternative instead of just exalt it really is have. coach outlet houston <a href="http://coachoutletcoupon99.com/" title="coach outlet houston">coach outlet houston</a>

#11 By coach outlet houston (103.7.57.18|198.27.81.139, 190.128.170.18) on 2013-05-06 19:47

Hello world! my name is Tom,I come from the earth!

#12 By insanity workout (103.7.57.18|142.0.129.125) on 2013-05-06 23:39

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#13 By miu miu bags (103.7.57.18|187.23.127.182) on 2013-05-07 00:42

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#14 By 整形美容 (103.7.57.18|110.186.14.32) on 2013-05-07 08:50

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#15 By wow gold (103.7.57.18|95.76.222.61) on 2013-05-07 11:29

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By hermes bags (103.7.57.18|95.76.222.61) on 2013-05-07 11:29

My own baby takes pleasure in carrying the crooks to education : uncomplicated to slip into instantly. We procured a good pair of lambskin boats to have archeage gold http://www.mmogm.com/archeage/ emotion plushy plus cushy for years.

#17 By archeage gold (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-05-07 12:33

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#18 By seo software (103.7.57.18|82.79.84.47) on 2013-05-07 13:48

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#19 By coach outlet (103.7.57.18|82.79.84.47) on 2013-05-07 13:48

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#20 By prada bags (103.7.57.18|114.97.158.223) on 2013-05-07 18:23

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By nike lebron 10 (103.7.57.18|114.97.158.223) on 2013-05-07 18:24

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#22 By diablo 3 gold (103.7.57.18|114.97.158.223) on 2013-05-07 18:24

Many thanks providing first class data. Your websites are very cool. I?ˉm pleasantly surprised about the specifics that there is inside of this wordpress. Against each other divulges the best ways without sounding rude you recognise this unique subjected. Saved to favorites until this web page, will return for even more content. Customers, my mate, Wear! I realized simply the details My indeed sought after in every single place and just wasnrrrt able to obtain. What a immaculate online business. abercrombie and fitch outlet <a href="http://www.teachopedia.com/node/5625225" title="abercrombie and fitch outlet">abercrombie and fitch outlet</a>

#23 By abercrombie and fitch outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 21:34

Thank you giving out super informations. Your site is very cool. I?ˉm astounded by data that you have about it writings. Doing it opens information on how incredibly well you're confident this one subjected. Book-marked doing this website, is for content articles. Owners, my girlfriend, Ordinary! I stumbled upon critically the information That i surely did some research everywhere we look and simply could not got to know. How excellent domain. juicy couture outlet uk <a href="http://bbs.qhdpolo.cn/read.php?tid=1018781&displayMode=1" title="juicy couture outlet uk">juicy couture outlet uk</a>

#24 By juicy couture outlet uk (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 21:34

Thank you for talking about splendid informations. Your website is cool. I?ˉm surprised by the details which you have in such a web site. This task finds the correct way without sounding rude you're confident the foregoing thought. Bookmarked this process website page, will come back with regard to blog posts. Your family, my pal, ROCK! Check this out for this is the advice That we currently researched all over this country and easily wasnt able to encounter. That's a finest internet business. ralph lauren outlet <a href="http://newsalloy.com/tags/b2evolution_dofollow/" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#25 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 21:34

I bought these prada bags last month. Next calendar year I'm gaining the exact same prada bags inside a diverse colour.

#26 By prada bags (103.7.57.18|216.244.86.130) on 2013-05-07 23:48

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#27 By mulberry bags (103.7.57.18|111.14.146.180) on 2013-05-08 07:28

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#28 By burberry bags (103.7.57.18|111.14.146.180) on 2013-05-08 07:28

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By mulberry bags (103.7.57.18|112.252.178.213) on 2013-05-08 10:26

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#30 By celine bags (103.7.57.18|58.147.173.198) on 2013-05-08 13:00

Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Many thanks nike ボール <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-ゴルフボール-c-23.html" title="nike ボール">nike ボール</a>

#31 By nike ボール (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:21

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better? ナイキクラブ <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-アイアン-c-1.html" title="ナイキクラブ">ナイキクラブ</a>

#32 By ナイキクラブ (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:21

Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice morning! nikegolf <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-ゴルフボール-c-23.html" title="nikegolf">nikegolf</a>

#33 By nikegolf (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:22

#34 By cheap isabel marant (103.7.57.18|46.105.52.127) on 2013-05-08 18:14

That i carry burberry bags year-round no matter how hot it truly is in the garden. All things are amazing concerning burberry bags.

#35 By burberry bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-08 19:21

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#36 By mulberry bags (103.7.57.18|222.172.196.137) on 2013-05-08 20:17

A person finished particular good factors generally there. Used to do the study about them issue together with discovered a great number of people may have the identical viewpoint together with the weblog.

#37 By Abercrombie outlet (103.7.57.18|27.159.214.4) on 2013-05-08 20:24

Le Blu-ray 3D contient le film en 3D. Vous devez éviter tous les aliments épicés,isabel marant Sneakers, acides, ou vinegarbased de votre plan d'alimentation grossesse,isabel marant Sneakers. Moore rires, Tess [Emilie de Ravin] va emménager avec le Valentis dans l'épisode deux, en raison de la mort de Nasedo à la fin d'un.

#38 By isabel marant (103.7.57.18|46.105.52.127) on 2013-05-08 20:57

I'll almost certainly be once again to read much more, thanks for that info.

#39 By Ray Ban Sunglasses Outlet (103.7.57.18|120.2.243.23) on 2013-05-08 21:00

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#40 By ルイヴィトンコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:06

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#41 By スーパーコピーブランド (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:07

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#42 By スーパーコピー時計 (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:07

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#43 By ロレックスコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:08

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#44 By バレンシアガコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:08

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#45 By スーパーコピーブランド (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:08

スーパーコピー,ブランドコピー,スーパーコピー時計,コピーブランド,偽物ブランド,ブランド偽物,コピー時計,ロレックスコピー

#46 By ブランドコピー (103.7.57.18|192.161.86.62) on 2013-05-09 09:09

Isn’t that how objective business decisions are supposed to be made — with facts? Emotional decisions are made, but typically end up leading to failure. Lululemon Outlet http://lululemonyogaclothing.over-blog.com/

#47 By Lululemon Outlet (103.7.57.18|220.160.146.253) on 2013-05-09 12:49

รวมเพลงของ "ไมค์ ภิรมย์พร" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย! <a href="http://www.cnmidof.net/images/Ray-Ban-sunglasses1.html" title="Ray Ban Sunglasses Online">Ray Ban Sunglasses Online</a>

#48 By Ray Ban Sunglasses Online (103.7.57.18|110.113.125.78) on 2013-05-09 13:38

My partner and i gained prada handbags in the form of The holiday season offer, and was thrown off for each other they've been and so sweet as well as decent!

#49 By prada handbags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-09 14:44

Knowing incidentally a man or woman create, a person appear to be an expert author.

#50 By ray ban uk (103.7.57.18|120.43.24.45) on 2013-05-09 15:56