ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร
 
 
 
 
เนื้อเพลง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร
 
เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
ครองรัก บนความขาดแคลน
ยากแค้น พี่กลัวเธอท้อ
เราเริ่มจากศูนย์
ลงทุน ด้วยความไม่พอ
ความหวัง เทียวพังเทียวก่อ
ประคอง กันสู้เรื่อยมา.
บนเส้นทางเดินขาดเกินประจำ
คลื่นลมชีวิตกระหน่ำ
อาจทำให้ใจพี่ล้า
บางครั้งบางที
ที่พี่ ก็สร้างปัญหา
ทำให้ เธอมีน้ำตา
ต้องทนพี่มาเสมอ
.เก๋งไม่มีขับ ปิคอัพก็ไม่มีขี่
เห็นแฟนคนอื่นได้ดี
พี่นี้ยิ่งสงสารเธอ
จมอยู่กับพี่
ทั้งที่ ไร้สิ่งปรนเปรอ
รู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอ
ช่วยให้ใจพี่มีหวัง.
.พี่ขอขอบคุณที่น้อง มีใจ
ก่อนนี้ ถ้าพี่ผิดไป
ต้องขอ อภัยใจนาง.
ยิ้มเถิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทาง
จับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้าง พรุ่งนี้ด้วยกัน 
[ RAP ]
ก็เยี่ยมเลยน้องก็ยอดเลยน้อง
มันต้องอย่างนี้นะสิ.
ก็รักกันมากอย่างนี้
เขาเรียกว่ารักกันมากนะเนี่ย.
ซึ้งมากๆมันซึ้งมากๆ
ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย.
ขอเป็นคู่ทุกข์ขอเป็นคู่ยาก
ขออยู่กับน้องของพี่.
เป็นแฟนกับพี่ต้องทนอีกนิด
รับรองชีวิตจะรุ่ง.
นักสู้ ป.3 ถึงเรียนมาน้อย
แต่ก็จะสู้จะมุ่ง.
ไอ้ทางเบี่ยงๆ แล้วพี่จะเลี่ยง
ไม่เสี่ยงให้ยากให้ยุ่ง เชื่อพี่เหอะ.
.เก๋งไม่มีขับ ปิคอัพก็ไม่มีขี่
เห็นแฟนคนอื่นได้ดี
พี่นี้ยิ่งสงสารเธอ
จมอยู่กับพี่
ทั้งที่ ไร้สิ่งปรนเปรอ
รู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอ
ช่วยให้ใจพี่มีหวัง.
.พี่ขอขอบคุณที่น้อง มีใจ
ก่อนนี้ ถ้าพี่ผิดไป
ต้องขอ อภัยใจนาง.
ยิ้มเถิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทาง
จับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้าง พรุ่งนี้ด้วยกัน 
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By maity11@hotmail.com (103.7.57.18|202.62.100.149) on 2013-03-10 00:28

It is really quite very good to study the articles you write, my super cool buddy. When i may consentrate on your web site each day and also view your web page to study an individual's most recent articles or reviews, as soon as you upgrade. Keep up to date! We do hope you have a good working day. <a href="http://www.cai18.com/bbs2/forum.php?mod=viewthread&tid=229350" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#2 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 18:28

I appreciate you using the best informations. Your webpage is awesome. I?ˉm thankful for the particulars you have got this particular web-site. The situation presents you with the best wl you fully understand this in turn model. Added here landing page, will return for added subject material. Your entire family, my best mate, Diamond! I stumbled upon critically the important information I simply yet looked into all around what couldnrrrt run across. Many most suitable website. ralph lauren outlet <a href="http://www.earthday.org/node/add/user-photo" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#3 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 18:28

Nice splitting high quality data. Your website is very cool. I?ˉm stunned at the data which you've inside of this talk. That reveal information about how comfortably you understand this approach area of interest. Saved to favorites the following webpage, restarted for really a piece of writing. Your company, buddy, Are insane! Check this out for fundamentally the answers As i just digging every place and just was not able to experience. Exactly what faultless world-wide-web. ralph lauren outlet <a href="http://unionyou.com/plus/view.php?aid=157876" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#4 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 18:28

I appreciate spreading very good infos. Your webpage is very cool. I?ˉm surprised by the particulars which are inside of this website. The situation explains in which way clearly you fully understand this approach material. Added it all web, restarted for more written content. The customer, this individual, An element! Check this out for critically the strategies My hubby and i then looked for wherever and only was not able to got to know. Exactly what a university optimum website. ralph lauren outlet <a href="http://WWW.70wed.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3140397" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#5 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 18:28

It is very good to learn to read your content regularly, my good friend. And definitely will give attention to your website day by day along with visit your weblog to learn ones own most current articles and reviews, once you redesign. Maintain! We imagine you have a great afternoon. juicy couture outlet <a href="http://www.fkxlb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=789875" title="juicy couture outlet">juicy couture outlet</a>

#6 By juicy couture outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 18:28

<a href="http://www.5k452xSJcLH2U149caFOh7.com/" title="gvPdqjpo">gvPdqjpo</a>
gvPdqjpo
gvPdqjpo http://www.5k452xSJcLH2U149caFOh7.com/

#7 By gvPdqjpo (103.7.57.18|112.5.58.97) on 2013-05-07 19:01

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#8 By seo software (103.7.57.18|121.30.197.35) on 2013-05-08 08:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#9 By miu miu bags (103.7.57.18|121.30.197.35) on 2013-05-08 08:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#10 By coach outlet (103.7.57.18|121.30.197.35) on 2013-05-08 08:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#11 By mulberry bags (103.7.57.18|112.193.158.161) on 2013-05-08 11:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#12 By nike lebron 10 (103.7.57.18|112.193.158.161) on 2013-05-08 11:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#13 By burberry bags (103.7.57.18|14.200.17.165) on 2013-05-08 13:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#14 By chanel bags (103.7.57.18|14.200.17.165) on 2013-05-08 13:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#15 By hermes bags (103.7.57.18|114.100.37.6) on 2013-05-08 13:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By chanel bags (103.7.57.18|114.100.37.6) on 2013-05-08 13:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#17 By celine bags (103.7.57.18|42.121.137.221) on 2013-05-09 04:27

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#18 By mulberry bags (103.7.57.18|42.96.155.197) on 2013-05-09 08:39

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#19 By wow gold (103.7.57.18|110.247.183.225) on 2013-05-09 08:39

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#20 By 整形美容 (103.7.57.18|183.92.202.101) on 2013-05-09 11:40

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By mulberry bags (103.7.57.18|183.92.202.101) on 2013-05-09 11:40

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#22 By mulberry outlet (103.7.57.18|219.82.0.86) on 2013-05-10 20:08

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#23 By mulberry sale (103.7.57.18|219.82.0.86) on 2013-05-10 20:08

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#24 By pig (103.7.57.18|219.82.0.86) on 2013-05-10 20:08

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#25 By louis vuitton bags (103.7.57.18|202.61.38.205) on 2013-05-11 05:58

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#26 By nike france (103.7.57.18|202.61.38.205) on 2013-05-11 05:58

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#27 By chanel handbags (103.7.57.18|202.61.38.205) on 2013-05-11 05:58

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#28 By mulberry bags (103.7.57.18|113.239.255.241) on 2013-05-11 10:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By mulberry bags (103.7.57.18|113.239.255.241) on 2013-05-11 10:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#30 By cheap prom dresses (103.7.57.18|113.239.255.241) on 2013-05-11 10:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#31 By 整形美容 (103.7.57.18|113.239.255.241) on 2013-05-11 10:12

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#32 By michael kors outlet (103.7.57.18|116.231.231.22) on 2013-05-11 18:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#33 By prada handbags (103.7.57.18|31.41.195.230) on 2013-05-11 18:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#34 By celine bags (103.7.57.18|116.231.231.22) on 2013-05-11 18:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#35 By coach bags (103.7.57.18|117.195.230.223) on 2013-05-11 23:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#36 By longchamp bags (103.7.57.18|117.195.230.223) on 2013-05-11 23:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#37 By louis vuitton bags (103.7.57.18|117.195.230.223) on 2013-05-11 23:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#38 By lacoste outlet (103.7.57.18|111.120.38.44) on 2013-05-12 04:46

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#39 By cheap oakley sunglasses (103.7.57.18|111.120.38.44) on 2013-05-12 04:46

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#40 By cheap ray ban sunglasses (103.7.57.18|111.37.53.137) on 2013-05-12 17:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#41 By prada bags (103.7.57.18|124.73.84.200) on 2013-05-12 17:21

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#42 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|178.163.12.51) on 2013-05-12 21:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#43 By louis vuitton replica (103.7.57.18|95.79.90.217) on 2013-05-13 02:28

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#44 By michael kors bags (103.7.57.18|95.79.90.217) on 2013-05-13 02:28

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#45 By nike pas cher (103.7.57.18|114.36.143.156) on 2013-05-13 02:28

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#46 By hermes replica (103.7.57.18|121.30.110.11) on 2013-05-13 08:07

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#47 By CHAUSSURES CHRISTIAN LOUBOUTIN (103.7.57.18|121.30.110.11) on 2013-05-13 08:07

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#48 By chanel outlet (103.7.57.18|121.30.110.11) on 2013-05-13 08:07

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#49 By JEREMY SCOTT ADIDAS (103.7.57.18|59.37.35.42) on 2013-05-13 12:02

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#50 By cheap soccer cleats (103.7.57.18|218.27.172.154) on 2013-05-13 16:06