ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
 
 
 
เนื้อเพลง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
 
พอรู้ว่าเธอนั้นเจอคนใหม่  ฉันก็พลอยดีใจ  ผ่านไปฉันยอมอดสู
ที่แล้วมาฉันผิดเต็มประตู  ความดีที่เธอมีอยู่  ฉันเป็นผู้ทำลายเธอ

ไม่คิดติดใจเห็นเธอไปดี  รู้ว่าเธอเต็มที่  กล้ำกลืนฝืนทนเสมอ
ฉันซิคนไม่คำนึงใจเธอ  ทำตัวแหลกเหลวจริงเออ  เกินใจที่เธอจะทน

คนเลวได้แค่เพียงสบตา ไม่มีสิทธิ์ไขว่คว้ากลับมาเหมือนดังแต่ต้น
กว่าจะรู้ทำเลวก็สายเกินทน  อยากทำความดีแก้ตน  แต่เธอก็ไปไกลตา

* หมดหวังได้เธอนั้นคืนมากอด  ฉันเหมือนคนตาบอด  มองเธอไม่มีราคา
เพชรหลุดมือ คิดจะไขว่มือคว้า มองเห็นเขาควงต่อหน้ายืนเช็ดน้ำตาตัวเอง *
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

It is quite very good to find out your posts, my buddy. And so i definitely will concentrate on your blog every single day in addition to see your blogging site to read the paper your newest reports, when you finally improve. Stick to! Hope you have a very good morning. <a href="http://www.gzxh8.com/home/space.php?uid=40121&do=blog&id=639895" title="abercrombie and fitch outelt uk">abercrombie and fitch outelt uk</a>

#1 By abercrombie and fitch outelt uk (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:28

Many thanks submitting marvelous infos. Your website is cool. I?ˉm surprised by data which you've got using this write. They shows you tips about how adequately you're confident of your matter. Saved to bookmarks this type of post, will return with regard to writing. A person, my best mate, Metal! I stumbled upon simply the related information My partner definitely been checked around the world and easily wasnrrrt able to connect with. This kind of most effective web property. ralph lauren outlet <a href="http://www.gunpeng.com/forum.php?mod=viewthread&tid=125649" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#2 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:28

I appreciate placing the best informations. Your websites are very cool. I?ˉm in awe of the important there is on that thoughts. Doing it unveils that quite nicely you will know a capable. Bookmarked as their favorite this one web content, will be restored for extra superbly written articles. Yourself, dude, An element! I came across simply the detail Me undoubtedly digging practically everywhere and easily are unable to stumbled upon. Such a ideally suited net page. ralph lauren outlet <a href="http://waimailuntan.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1328896" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#3 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:28

PJyrNGxI http://www.448IdXMZc38GMj4k9e2sU3.com/
PJyrNGxI
<a href="http://www.448IdXMZc38GMj4k9e2sU3.com/" title="PJyrNGxI">PJyrNGxI</a>

#4 By PJyrNGxI (103.7.57.18|103.245.66.159) on 2013-05-06 00:59

Really interesting chanel bags http://www.chanelshops.net/, don't provide hosiery with each other despite the fact that mainly because the chanel bags http://www.chanelshops.net/ will broaden thus. I actually carry them to education during the cold seasons together with the search certainly adorable with the help of pazazz and additionally chanel bags http://www.chanelshops.net/ reduce skinny jeans.

#5 By chanel bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-06 03:50

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#6 By miu miu bags (103.7.57.18|183.234.30.85) on 2013-05-06 04:45

Take pleasure in is going to be fragile towards begin, but it gets larger greater as we grow old if efficiently federal. tn nike pas cher <a href="http://Niketnpascher030.fr/" title="tn nike pas cher">tn nike pas cher</a>

#7 By tn nike pas cher (103.7.57.18|192.95.29.87, 91.202.164.29) on 2013-05-06 09:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#8 By seo software (103.7.57.18|113.0.36.181) on 2013-05-06 10:49

No more male or female will be worth all your tears, and then the person that is simply garnered‘capital t force you watchword. nike 6.0 pas cher http://Niketnpascher033.fr/

#9 By nike 6.0 pas cher (103.7.57.18|192.95.29.87, 212.144.254.122) on 2013-05-06 13:24

Anywhere int he planet you could be someone, nevertheless to one man maybe you are globally. nike air pas cher http://Niketnpascher033.fr/

#10 By nike air pas cher (103.7.57.18|192.95.29.87, 88.249.244.111) on 2013-05-06 13:26

Certainly not glower, regardless if you , yourself are heartbreaking, simply because you do not no who seems to be going down crazy about your favorite look. chaussure nike http://Niketnpascher004.fr/

#11 By chaussure nike (103.7.57.18|192.95.29.87, 41.203.92.50) on 2013-05-06 13:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#12 By chanel bags (103.7.57.18|110.18.130.96) on 2013-05-06 15:02

http://www.bubbles-bags.com

#13 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|142.0.129.125) on 2013-05-06 23:47

If you require any kind of accounting of our worth, count number your family members. coach outlet las vegas <a href="http://coachoutletcoupon88.com/" title="coach outlet las vegas">coach outlet las vegas</a>

#14 By coach outlet las vegas (103.7.57.18|198.27.81.139, 62.173.37.202) on 2013-05-07 00:27

Bliss is really parfum it's not possible to decant with others not having employing a not many drops in by yourself. coach bag outlet <a href="http://coachoutletonline55.com/" title="coach bag outlet">coach bag outlet</a>

#15 By coach bag outlet (103.7.57.18|198.27.81.139, 41.203.76.162) on 2013-05-07 00:30

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By diablo 3 gold (103.7.57.18|121.199.31.1) on 2013-05-07 05:59

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#17 By louis vuitton bags (103.7.57.18|112.242.186.104) on 2013-05-07 09:19

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#18 By mulberry bags (103.7.57.18|222.217.147.21) on 2013-05-07 11:52

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#19 By prada bags (103.7.57.18|222.217.147.21) on 2013-05-07 11:52

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#20 By burberry bags (103.7.57.18|183.157.51.83) on 2013-05-07 14:09

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By coach outlet (103.7.57.18|60.219.153.169) on 2013-05-07 18:45

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#22 By celine bags (103.7.57.18|60.219.153.169) on 2013-05-07 18:45

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#23 By nike lebron 10 (103.7.57.18|163.142.233.73) on 2013-05-07 18:45

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#24 By celine bags (103.7.57.18|163.142.233.73) on 2013-05-07 18:45

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#25 By hermes bags (103.7.57.18|115.109.4.63) on 2013-05-07 22:27

Wear‘d sample overtime, the most efficient stuff show up when we the least hope these to. Nike Kobe 6 http://nikekobe33.com/

#26 By Nike Kobe 6 (103.7.57.18|192.95.29.62, 190.85.9.66) on 2013-05-08 02:05

I favor you do not by way of who you really are, then again attributable to exactly who I'm just lake are at hand. coach outlet store http://coachoutlet22.com/

#27 By coach outlet store (103.7.57.18|192.95.29.62, 180.244.102.174) on 2013-05-08 02:09

Absolutely adore, a friendly relationship, admiration, do not ever merge users over a basic hatred with respect to everything. Nike Kobe Vii http://nikekobe66.com/

#28 By Nike Kobe Vii (103.7.57.18|192.95.29.62, 2.133.92.242) on 2013-05-08 02:10

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By mulberry bags (103.7.57.18|110.174.15.104) on 2013-05-08 08:01

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#30 By 整形美容 (103.7.57.18|37.123.193.156) on 2013-05-08 10:54

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#31 By wow gold (103.7.57.18|37.123.193.156) on 2013-05-08 10:54

Maybe, some day, who knew, a larger city like Albany or Utica! A newer and greater life.

#32 By asics kinsei 4 (103.7.57.18|175.31.251.182) on 2013-05-08 15:47

neverwinter Astral Diamonds conforme à cette description, indulgence

#33 By neverwinter Astral Diamonds (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2013-05-08 17:04

I bought these burberry bags for my friend who owns several burberry bags and loves them. These are pretty popular on campus . Thank you.

#34 By burberry bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-08 20:07

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#35 By mulberry bags (103.7.57.18|119.157.231.129) on 2013-05-08 23:43

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#36 By mulberry bags (103.7.57.18|113.3.3.241) on 2013-05-09 08:15

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#37 By mulberry sale (103.7.57.18|114.40.202.45) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#38 By mulberry bags (103.7.57.18|164.100.180.37) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#39 By mulberry bags (103.7.57.18|114.40.202.45) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#40 By nike france (103.7.57.18|113.195.83.11) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#41 By coach bags (103.7.57.18|114.40.202.45) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#42 By mulberry bags (103.7.57.18|113.195.83.11) on 2013-05-10 19:32

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#43 By cheap prom dresses (103.7.57.18|110.243.82.119) on 2013-05-11 13:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#44 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|110.243.82.119) on 2013-05-11 13:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#45 By louis vuitton bags (103.7.57.18|110.243.82.119) on 2013-05-11 13:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#46 By celine bags (103.7.57.18|222.246.75.138) on 2013-05-11 17:49

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#47 By cheap soccer cleats (103.7.57.18|27.196.225.81) on 2013-05-11 22:56

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#48 By jeremy scott adidas (103.7.57.18|27.196.225.81) on 2013-05-11 22:56

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#49 By longchamp bags (103.7.57.18|27.196.225.81) on 2013-05-11 22:56

ฟังเพลงลูกทุ่ง : น้ำตาคนเลว - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#50 By michael kors bags (103.7.57.18|27.196.225.81) on 2013-05-11 22:56