ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์
 
 
 
 
เนื้อเพลง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์
 
บอกความจริงฉันได้ไหม เกิดอะไรกับรักเรา
เธอไม่เหมือนเธอคนเก่า และฉันก็เหมือนไร้ความหมาย
อยู่ก็อยู่ข้างข้างเธอ แต่เธอก็ไม่ใส่ใจ
ความสำคัญที่เคยได้ วันนี้ไม่เห็นแม้แต่เงา

ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง ใช่หรือเปล่า
เวลาของเรา เธอนับถอยหลังแล้วใช่ไหม
สบตาฉันแล้วบอกฉัน ได้หรือไม่
ถ้าจะทิ้งกันไป ฉันจะได้เริ่มต้นทำใจ
รอรับความช้ำ ที่กำลังมา

เคยจับมือก็ไม่มี มีก็แต่ความเฉยชา
เดินใกล้ใกล้ยังโดนว่า ไม่รู้จะรังเกียจไปไหน
ทำทุกอย่างที่ไม่แคร์ ยิ่งใกล้แต่เหมือนยิ่งไกล
ความรักที่เธอเคยให้ ตอนนี้กลับกลายเป็นความเหงา

ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง ใช่หรือเปล่า
เวลาของเรา เธอนับถอยหลังแล้วใช่ไหม
สบตาฉันแล้วบอกฉัน ได้หรือไม่
ถ้าจะทิ้งกันไป ฉันจะได้เริ่มต้นทำใจ
รอรับความช้ำ ที่กำลังมา

ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง ใช่หรือเปล่า
เวลาของเรา เธอนับถอยหลังแล้วใช่ไหม
สบตาฉันแล้วบอกฉัน ได้หรือไม่
ถ้าจะทิ้งกันไป ฉันจะได้เริ่มต้นทำใจ
รอรับความช้ำ ที่กำลังมา
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

truly awesome !?! I've just ordered a mobile app improvement at codingate, they rapidly identified genuine considerable and also more than inexpensive developpers who created the issue in couple as to a short time!!mobile telecom as well as voip net desktop applications .

#1 By outlet (103.7.57.18|171.36.202.174) on 2012-12-19 00:16

I wanted to thank you for this interesting I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your web site to look at the latest stuff you post.

#2 By brand (103.7.57.18|112.235.18.68) on 2012-12-20 15:46

callaway steelhead

#3 By brand (103.7.57.18|117.67.113.79) on 2012-12-24 03:11

It is really quite awesome to view your site, my associate. And I will probably pay attention to your internet site day-to-day as well as view your webpage to read the paper your current recent content, at the time you improve. Preserve! Hope you have a great afternoon. <a href="http://qc1314.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=79363" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#4 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:33

Nice giving ideal infos. Your webpage is cool. I?ˉm thankful for data that you may have to this web site. Out finds here is how extremely it's clear this is what area. Saved to bookmarks specific site, will return for additional posts. Individuals, buddy, Rock and roll! I find this can be the reports I actually did some research the world over what wouldn't be able to connect with. Nice to read a brilliant web pages. louis vuitton outlet <a href="http://www.dongren.cn/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a>

#5 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:33

Thanks for talking about effective informations. Your websites are awesome. I?ˉm in awe of the important points that you carry using this weblogs. This method uncovers specifically how beautifully you're confident of this sort of situation. Book-marked such a web address, will return for more useful guides. Your corporation, my friend, Good ole'! I recently came across this can be the instruction actually checked all over the world and merely did not get hold of. Exactly what a university ideally suited place. ralph lauren outlet <a href="http://114.212.224.29/kuangym/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=104756" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#6 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-06 00:33

ZbZsVsLz http://www.87oG1p7OBiwm4k13wz1MO9.com/
ZbZsVsLz
<a href="http://www.87oG1p7OBiwm4k13wz1MO9.com/" title="ZbZsVsLz">ZbZsVsLz</a>

#7 By ZbZsVsLz (103.7.57.18|221.120.226.8) on 2013-05-06 00:47

nWyBApNa http://www.5C6Udah2L2R7VxY5Y7ni98.com/
<a href="http://www.5C6Udah2L2R7VxY5Y7ni98.com/" title="nWyBApNa">nWyBApNa</a>
nWyBApNa

#8 By nWyBApNa (103.7.57.18|27.32.181.250) on 2013-05-06 00:47

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#9 By miu miu bags (103.7.57.18|78.186.166.24) on 2013-05-06 04:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#10 By seo tools (103.7.57.18|183.108.183.95) on 2013-05-06 10:39

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#11 By burberry bags (103.7.57.18|41.207.67.245) on 2013-05-06 16:59

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#12 By diablo 3 gold (103.7.57.18|60.15.67.79) on 2013-05-06 19:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#13 By 整形美容 (103.7.57.18|61.142.131.105) on 2013-05-06 21:47

http://www.bubbles-bags.com

#14 By christian louboutin (103.7.57.18|142.0.129.125) on 2013-05-07 00:22

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#15 By coach outlet (103.7.57.18|164.215.92.81) on 2013-05-07 09:05

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By louis vuitton bags (103.7.57.18|117.201.96.97) on 2013-05-07 11:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#17 By hermes bags (103.7.57.18|117.201.96.97) on 2013-05-07 11:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#18 By chanel bags (103.7.57.18|60.14.175.140) on 2013-05-07 11:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#19 By lebron 10 (103.7.57.18|14.220.234.73) on 2013-05-07 18:36

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#20 By prada bags (103.7.57.18|218.173.137.79) on 2013-05-07 22:16

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By mulberry bags (103.7.57.18|221.235.22.224) on 2013-05-08 13:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#22 By wow gold (103.7.57.18|113.121.44.131) on 2013-05-08 15:39

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#23 By mulberry bags (103.7.57.18|1.175.23.149) on 2013-05-08 20:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#24 By coach bags (103.7.57.18|60.55.11.157) on 2013-05-09 21:46

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#25 By cheap oakley sunglasses (103.7.57.18|223.247.224.173) on 2013-05-11 09:29

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#26 By jeremy scott adidas (103.7.57.18|60.19.92.36) on 2013-05-11 13:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#27 By celine bags (103.7.57.18|60.19.92.36) on 2013-05-11 13:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#28 By lacoste outlet (103.7.57.18|60.19.92.36) on 2013-05-11 13:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By celine bags (103.7.57.18|113.229.228.175) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#30 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|113.229.228.175) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#31 By mulberry outlet (103.7.57.18|14.98.156.82) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#32 By michael kors outlet (103.7.57.18|121.24.70.132) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#33 By prada handbags (103.7.57.18|121.24.70.132) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#34 By chanel handbags (103.7.57.18|113.229.228.175) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#35 By cheap prom dresses (103.7.57.18|121.24.70.132) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#36 By louis vuitton bags (103.7.57.18|121.24.70.132) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#37 By longchamp bags (103.7.57.18|14.98.156.82) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#38 By cheap prom dresses (103.7.57.18|113.229.228.175) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#39 By michael kors bags (103.7.57.18|14.98.156.82) on 2013-05-11 17:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#40 By cheap soccer cleats (103.7.57.18|14.98.156.82) on 2013-05-11 17:25

Appreciate expressing first class infos. Your internet site is awesome. I?ˉm shocked about the data you might have within this blogs. The concept unveil practical ideas on how also you feel this model. Saved the foregoing internet site, will be restored additional expertly written content. You may, my pal, Sway! I stumbled onto simply the resources I just until now looked on practically and are unable to get hold of. Exactly what a very good page. monster energy boardshorts http://monsterenergyclothing.webs.com/

#41 By monster energy boardshorts (103.7.57.18|117.26.203.159) on 2013-05-11 23:01

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#42 By pig (103.7.57.18|117.148.195.206) on 2013-05-12 16:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#42 By mulberry bags (103.7.57.18|213.139.60.6) on 2013-05-12 16:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#42 By cheap ray ban sunglasses (103.7.57.18|109.185.215.37) on 2013-05-12 16:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#45 By nike france (103.7.57.18|112.238.40.146) on 2013-05-12 16:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#45 By mulberry bags (103.7.57.18|118.160.119.218) on 2013-05-12 16:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#46 By pig (103.7.57.18|109.185.215.37) on 2013-05-12 16:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#46 By mulberry bags (103.7.57.18|117.148.195.206) on 2013-05-12 16:34

Father‘capital t trash your labour on just the humans/sweetheart,which one isn‘l prepared to misuse his precious time for you. casquette dc <a href="http://ruecher.com/" title="casquette dc">casquette dc</a>

#49 By casquette dc (103.7.57.18|198.27.81.139, 212.113.47.87) on 2013-05-13 08:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง - เอิร์น เดอะสตาร์ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#50 By MULBERRY SALE (103.7.57.18|163.125.215.70) on 2013-05-13 11:19