รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง"

ฟังเพลงลูกทุ่ง : มีเมียเด็ก - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ลอยแพ - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ขอโทษอย่าเรียกลุง - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของใคร - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : คนไกลบ้าน - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : พยอมลืมนา - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แล้วแต่วาสนา - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : มาลัยใจดำ - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ขุนทอง ลืมทุ่ง - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : หมอแคนยังคอย - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ครวญหาบัวคำ - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ฝากใจไปสิงคโป - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : เฟื่องฟ้า - พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงลูกทุ่ง : จดหมายถึงอ้อย - พรศักดิ์ ส่องแสง

 

 

edit @ 18 Jun 2012 12:33:57 by Looktung

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

It is extremely superb to learn to read the articles you write, my super cool buddy. I might focus on your blog site day after day and then view your web site to read simple things a person's latest articles and reviews, if you revise. Continue! We imagine you have a good evening. <a href="http://520027.net/forum.php?mod=viewthread&tid=210766" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#1 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|117.26.86.75) on 2013-05-03 17:54

It is relatively very good to see your site, my associate. We will certainly direct attention to your web page everyday and additionally call your web site to learn to read your current freshest web content, whenever you upgrade. Maintain! Hope you have a good time. ralph lauren outlet <a href="http://51cc.us/bbs/showtopic-2928942.aspx" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#2 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|117.26.86.75) on 2013-05-03 17:54

It is especially wonderful to read the paper the articles you write, my mate. Plus i is going to center on your websites regularly along with call your web site to learn to read any freshest article content, once you replace. Carry on with! We do hope you have a great morning. juicy couture uk <a href="http://zhangxiujuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2564264" title="juicy couture uk">juicy couture uk</a>

#3 By juicy couture uk (103.7.57.18|117.26.86.75) on 2013-05-03 17:54

<a href="http://www.949M7J8e16AWz0zjUZ0qKY.com/" title="BJPcOHvW">BJPcOHvW</a>
BJPcOHvW
BJPcOHvW http://www.949M7J8e16AWz0zjUZ0qKY.com/

#4 By BJPcOHvW (103.7.57.18|218.84.169.134) on 2013-05-03 18:40

SNIkEocT
SNIkEocT http://www.767F9wuPm3av4MI6tcP5l1.com/
<a href="http://www.767F9wuPm3av4MI6tcP5l1.com/" title="SNIkEocT">SNIkEocT</a>

#4 By SNIkEocT (103.7.57.18|111.144.150.98) on 2013-05-03 18:40

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#6 By burberry bags (103.7.57.18|78.92.218.51) on 2013-05-03 20:27

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#7 By mulberry bags (103.7.57.18|101.24.152.85) on 2013-05-04 09:24

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#8 By miu miu (103.7.57.18|182.189.132.149) on 2013-05-04 17:01

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#9 By seo software (103.7.57.18|80.240.199.162) on 2013-05-04 18:52

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#10 By wow gold (103.7.57.18|151.237.2.18) on 2013-05-04 20:44

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#11 By louis vuitton bags (103.7.57.18|59.93.199.185) on 2013-05-04 20:44

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#12 By diablo 3 gold (103.7.57.18|61.136.66.118) on 2013-05-05 12:44

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#13 By hermes bags (103.7.57.18|122.142.217.15) on 2013-05-05 18:56

It is relatively awesome to read simple things the articles you write, my friend. And so i may look at your web site daily and even see your blog site to read your current newest content, when you finally change. Sustain! We do hope you have a good time of day. juicy couture outlet uk <a href="http://softwarefornow.info/blogs/viewstory/199902" title="juicy couture outlet uk">juicy couture outlet uk</a>

#14 By juicy couture outlet uk (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:53

It is especially superb to see your site, my super cool buddy. And so i could focus on your site day-to-day in addition to visit your webpage to see a person's most innovative articles or reviews, when you update. Cultivate! We imagine you have a good daytime. louis vuitton outlet uk <a href="http://www.qjtx.cn/home/space.php?uid=81360&do=blog&id=1507798" title="louis vuitton outlet uk">louis vuitton outlet uk</a>

#15 By louis vuitton outlet uk (103.7.57.18|27.153.210.238) on 2013-05-05 23:54

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#16 By lebron 10 (103.7.57.18|222.85.69.253) on 2013-05-06 21:09

http://www.bubbles-bags.com

#17 By insanity (103.7.57.18|142.0.129.125) on 2013-05-06 23:41

you’ve an incredible weblog right right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

#18 By Louboutin Pumps (103.7.57.18|113.246.44.116) on 2013-05-07 10:50

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#19 By prada bags (103.7.57.18|95.70.63.157) on 2013-05-07 11:02

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#20 By chanel bags (103.7.57.18|95.70.63.157) on 2013-05-07 11:02

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#21 By mulberry bags (103.7.57.18|110.172.130.228) on 2013-05-07 13:23

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#22 By mulberry bags (103.7.57.18|112.111.150.162) on 2013-05-07 15:42

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#23 By 整形美容 (103.7.57.18|5.187.90.35) on 2013-05-07 15:42

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#24 By 整形美容 (103.7.57.18|117.194.242.178) on 2013-05-07 15:42

That chanel bags http://www.chanelshops.net/ have grown nice and hunt traditional. They can be a little serious smaller ft . try not to enter 50 % sizes.

#25 By chanel bags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-05-07 17:54

Accurate acquaintance foresees the needs of various as opposed to predicate it is always buy. Nike Kobe 6 http://nikekobe66.com/

#26 By Nike Kobe 6 (103.7.57.18|192.95.29.62, 110.139.13.121) on 2013-05-07 20:37

An acquaintance you just get utilizing brings could well be purchased in a person. Fashion Nike Lebron 10 http://nikelebron55.com/

#27 By Fashion Nike Lebron 10 (103.7.57.18|192.95.29.62, 110.74.218.146) on 2013-05-07 20:37

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#28 By coach outlet (103.7.57.18|180.177.142.201) on 2013-05-07 21:31

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#29 By mulberry bags (103.7.57.18|183.92.202.39) on 2013-05-07 21:31

Nice one for posting about it beneficial informations. Your site is very cool. I?ˉm impressed by data that there are within internet site. Doing it unveils information about how pretty you realize here target. Saved to bookmarks it all sales copy, will be restored with regard to content material articles. For you, my super cool buddy, Gem! Found critically the help and advice In order to to date looked into world and just can't run into. That's a most excellent internet site. juicy couture outlet <a href="http://www.vmotionhost.com/hosting/blog-hosting.html/" title="juicy couture outlet">juicy couture outlet</a>

#30 By juicy couture outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 23:33

It's very amazing to study your content regularly, my mate. And will certainly concentrate on your websites every single day in addition to see your blogging site to learn to read the most recent content, any time you modernize. Compete! We imagine you have a very good evening. louis vuitton uk <a href="http://www.lrf-kenya.org/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=4&Itemid=0" title="louis vuitton uk">louis vuitton uk</a>

#31 By louis vuitton uk (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 23:34

It is great to view your articles, my friend. And i also should center on your website regularly and also see your website you just read your personal most recent articles and reviews, when you revise. Cultivate! Hope you have a great day time. abercrombie and fitch outelt uk <a href="http://202.66.147.200/thread-428084-1-1.html" title="abercrombie and fitch outelt uk">abercrombie and fitch outelt uk</a>

#32 By abercrombie and fitch outelt uk (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 23:34

It is quite awesome to read simple things your content regularly, my mate. I might pay attention to your blog site on a daily basis along with call your site to find out any recent content articles, any time you improve. Keep up! We do hope you have a great day. ralph lauren outlet <a href="http://thomaskang.com/forum/2009/08/welcome.html#comments" title="ralph lauren outlet">ralph lauren outlet</a>

#33 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|110.85.112.57) on 2013-05-07 23:34

Excellent prada handbags pertaining to visiting institution course at the outset of all of the evening. Preserves me vogue and still think that I am just wanting snazzy!

#34 By prada handbags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-05-08 00:54

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#35 By celine bags (103.7.57.18|14.139.219.176) on 2013-05-08 12:36

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips? adidas ランニング <a href="http://www.adidasyasuyi.com/adidas-アディダス-ランニングシューズ-c-3.html" title="adidas ランニング">adidas ランニング</a>

#36 By adidas ランニング (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 12:47

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks adidas ランニング <a href="http://www.adidasyasuyi.com/adidas-アディダス-ランニングシューズ-c-3.html" title="adidas ランニング">adidas ランニング</a>

#37 By adidas ランニング (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 12:47

Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! ミズノ アイアン <a href="http://www.mizunogoruhu.biz/ミズノ-アイアン-c-1.html" title="ミズノ アイアン">ミズノ アイアン</a>

#38 By ミズノ アイアン (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:23

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot! mizuno ミズノ <a href="http://www.mizunogoruhu.biz/" title="mizuno ミズノ">mizuno ミズノ</a>

#39 By mizuno ミズノ (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:23

I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work! アイアン ミズノ <a href="http://www.mizunogoruhu.biz/ミズノ-アイアン-c-1.html" title="アイアン ミズノ">アイアン ミズノ</a>

#40 By アイアン ミズノ (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:24

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks ミズノゴルフ <a href="http://www.mizunogoruhu.biz/ミズノ-ゴルフバッグ-c-7.html" title="ミズノゴルフ">ミズノゴルフ</a>

#41 By ミズノゴルフ (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:24

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers シューズ ゴルフ <a href="http://www.mizunogoruhu.biz/ミズノ-ゴルフシューズ-c-12.html" title="シューズ ゴルフ">シューズ ゴルフ</a>

#42 By シューズ ゴルフ (103.7.57.18|198.27.65.63) on 2013-05-08 15:24

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#43 By mulberry bags (103.7.57.18|111.164.40.27) on 2013-05-08 17:24

Le Blu-ray 3D contient le film en 3D. Vous devez éviter tous les aliments épicés,isabel marant Sneakers, acides, ou vinegarbased de votre plan d'alimentation grossesse,isabel marant Sneakers. Moore rires, Tess [Emilie de Ravin] va emménager avec le Valentis dans l'épisode deux, en raison de la mort de Nasedo à la fin d'un.

#44 By isabel marant (103.7.57.18|46.105.52.127) on 2013-05-08 19:46

We would like to thanks with regards to discussing your own scenery which info. We had been happy when i arrived right here and also noticed time a person put in place your site. Individuals might discover a great deal through how you existing this along with create. Many thanks!!

#45 By hackett london (103.7.57.18|27.159.209.93) on 2013-05-08 19:46

Le programme de Solution de régime m'a aidé à perdre du poids et se sentir en bonne santé et plein d'énergie en même temps.. Non seulement cela,isabel marant, il s'avère que le linceul était en fait d'Israël,isabel marant Sneakers. J'étais à peine enceinte l'année dernière et le mien son costume d'Halloween et de Noël trois tenues différentes sur la clairance

#46 By isabel marant Sneakers sale (103.7.57.18|46.105.52.127) on 2013-05-08 19:54

burberry bags Entendu impeccable! Très professionnel,domestique confidence,bon emballage,rapide!

#47 By burberry bags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-08 20:20

Hello. I needed in order to diminish a fast be aware in order to explain in words this many thanks. I have been viewing your internet site for any 30 days approximately and have absolutely acquired the pile related to great info along with loved the best way you have organised your internet site. I'm task to operate my own, personal weblog nevertheless I believe it's as well common together with I'd like to concentrate additional upon scaled-down subjects.

#48 By Abercrombie outlet (103.7.57.18|27.159.214.4) on 2013-05-08 20:26

รวมเพลงของ "พรศักดิ์ ส่องแสง" | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#49 By mulberry bags (103.7.57.18|183.201.255.29) on 2013-05-09 02:22

trejan stereotaxic atmar dala marooned Nash locker jonston tiller

#50 By cheap montblanc pens (103.7.57.18|27.159.214.4) on 2013-05-09 05:13