[removed] ad_partner="20110607143637990"

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย
 
 
 
เนื้อเพลง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย
 
แม่ เรานี้ มีเพียงคนเดียว
ช่วย กันเหลียว มองแม่ แกที
แม่ดิ้นรน เลี้ยง ลูกจน ได้ดี
พระคุณ ล้น ปรี่
แม่ มี เมต ตา..
....ดนตรี
.แม่ อาบ น้ำให้
แม่ ป้อน ข้าวให้
ยาม ลูก ไม่บาย
แม่ ให้ กินยา
ล่ะแม่ให้ กินยา.
แม่ ทน ลำบาก
ล่ะทุกข์ยาก เรื่อยมา
เพื่อให้ ลูกยา
เล่า เรียน เขียนอ่าน
ได้เล่า เรียน เขียนอ่าน.
ลูกหญิง ลูกชาย
ได้ ทำ งานดี
ล่ะตำ แหน่ง หน้าที่
ให้มี หลัก มี ฐาน
ให้มี หลัก มี ฐาน
แม่ บวช เรียนให้
แต่ง นวดตัวเรา
เลี้ยง ลูก มานาน
ต้องเลี้ยงหลาน ต่อไป
ต้องเลี้ยงหลาน ต่อไป
แม่ ห่วง หวงลูก ดั่งเสือ
เลือดเนื้อ ของแม่ เกิดกาย
ใจเอ๋ย ไม่เคย แหนงหน่าย
แม่ ยอมได้ แม้แต่ ชี วา
ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#475 By burberry trench coat (103.7.57.18|122.137.122.92) on 2013-06-13 21:15

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#474 By Louis Vuitton Outlet (103.7.57.18|122.137.122.92) on 2013-06-13 21:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#473 By Nike Free Outlet (103.7.57.18|122.137.122.92) on 2013-06-13 21:13

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#472 By herve leger bandage dresses (103.7.57.18|223.85.162.98) on 2013-06-13 07:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#471 By hermes kelly handbag (103.7.57.18|223.85.162.98) on 2013-06-13 07:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#470 By Hermes Purses (103.7.57.18|223.85.162.98) on 2013-06-13 07:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#469 By MBT FOOTWEAR (103.7.57.18|223.85.162.98) on 2013-06-13 07:41

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#468 By chanel purse (103.7.57.18|212.98.191.219) on 2013-06-11 21:23

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#467 By chanel bags (103.7.57.18|212.98.191.219) on 2013-06-11 21:23

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#466 By Beats By Dre Outlet (103.7.57.18|120.86.154.224) on 2013-06-11 09:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#465 By vibram 5 fingers (103.7.57.18|120.86.154.224) on 2013-06-11 09:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#464 By cheap louis vuitton handbags (103.7.57.18|112.122.120.187) on 2013-06-09 09:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#463 By Fake Oakley Sunglasses (103.7.57.18|202.133.245.52) on 2013-06-08 01:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#462 By BUY WOW GOLD (103.7.57.18|202.133.245.52) on 2013-06-08 01:42

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#461 By sherri hill dresses (103.7.57.18|60.175.217.155) on 2013-06-07 13:37

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#460 By Cheap Apple Iphone 5 (103.7.57.18|60.175.217.155) on 2013-06-07 13:37

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#459 By christian louboutin outlet (103.7.57.18|110.196.86.10) on 2013-06-05 07:27

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#458 By Mulberry Bags Outlet (103.7.57.18|110.196.86.10) on 2013-06-05 07:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#457 By OAKLEY SUNGLASSES SALE (103.7.57.18|1.168.236.207) on 2013-06-04 16:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#456 By LOUIS VUITTON OUTLET (103.7.57.18|1.168.236.207) on 2013-06-04 16:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#455 By diablo 3 gold (103.7.57.18|1.168.236.207) on 2013-06-04 16:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#454 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|1.168.236.207) on 2013-06-04 16:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#453 By Cheap Oakley Sunglasses (103.7.57.18|1.168.236.207) on 2013-06-04 16:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#452 By Iphone 5 Deals (103.7.57.18|89.148.127.27) on 2013-06-03 15:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#451 By Louis Vuitton Outlet (103.7.57.18|89.148.127.27) on 2013-06-03 15:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#450 By Isabel Marant Sneakers Pas Cher (103.7.57.18|89.148.127.27) on 2013-06-03 15:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#449 By cheap Oakley Sunglasses (103.7.57.18|89.148.127.27) on 2013-06-03 15:19

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#448 By Ralph Lauren Polo (103.7.57.18|89.148.127.27) on 2013-06-03 15:19

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#447 By SHERRI HILL DRESSES (103.7.57.18|200.129.225.8) on 2013-06-02 23:18

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#446 By Seo Tool (103.7.57.18|200.129.225.8) on 2013-06-02 23:18

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#445 By 整形 (103.7.57.18|200.129.225.8) on 2013-06-02 23:18

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#444 By d3 gold (103.7.57.18|200.129.225.8) on 2013-06-02 23:18

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#443 By Cheap Apple Ipad (103.7.57.18|200.129.225.8) on 2013-06-02 23:18

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#442 By RUN FREE NIKE (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#441 By sherri hill dresses (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#440 By Mulberry Outlet,Mulberry Bags Sale,Cheap Mulberry Bags (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#439 By scarf hermes (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#438 By birkin bag hermes (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#437 By nike free mens (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#436 By handbags chanel (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:23

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#435 By chanel handbag (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:23

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#434 By ghd hair straightener (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:20

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#433 By Mbt?Sale (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:17

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#432 By buy chanel (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:17

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#431 By ISABEL MARANT SNEAKERS PAS CHER (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:17

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#430 By chanel wallet (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:17

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#429 By MBT SLIPPERS (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#428 By HERMES SCARVES (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#427 By ghd?hair (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:14

ฟังเพลงลูกทุ่ง : แม่ของเรา - เอกชัย ศรีวิชัย | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#426 By Herve Leger Dress (103.7.57.18|60.166.66.2) on 2013-06-01 10:12