[removed] ad_partner="20110607143637990"

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ
 
 
 
เนื้อเพลง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ
 
.โบกมือหยอยๆ
บอกน้อย จะไปชายแดน
จำห่างร้าง ไกลแฟน
อย่าหมอง สองปีกลับมา
..ฝันไปว่า ในหลวงให้แหวน�
เป็นตัวแทนได้ไปแนวหน้า
จับใบแดงได้ ทบ.2
ลา น้องๆ พี่ป้าน้าอา
เพื่อน คิวรถเพื่อนร้านตัดผม
บ้าน เจ๊ดม เจ๊เล็ก เจ๊ดา
พวกญวณมันกำแหงหนัก
พวกญวณมันกำแหงหนัก
จะขอ สมัครไปตาพระยา
(ดนตรี.....)
..โบกมือหยอยๆ
บอกน้อย จะไปชายแดน
จำห่างร้าง ไกลแฟน
อย่าหมอง สองปีกลับมา
..เชิญหลวงพ่อ ห้อยคอทั้งพวง
เชิญ ปู่หลวงไปกันเถิดหนา
หลวงปู่แหวนองค์นี้รุ่นแรก
เพิ่ง ไปแลกกับรองผู้ว่า
หลวงปู่โต๊ะนี้หลวงพ่อโต
ละนี้ ย่าโมของแม่ให้มา
หลวงพ่อทวดอยู่วัดช้างให้
หลวงพ่อคล้าย พ่อแพ ต้องพา
หลวงพ่อแช่มพ่อแดงพ่อชัย
ละนี้ เหล็กไหลของพ่อให้มา
หลวงปู่ฝั่น หลวงพ่อโสธร
กรมหลวงชุมพร มาช่วยรักษา
เลือดไทยไม่เคยขี้ขลาด
เลือดไทยไม่เคยขี้ขลาด
จะรักษาชาติศาสกษัตริย์ตรา
(ดนตรี.....)
..โบกมือหยอยๆ
บอกน้อย จะไปชายแดน
จำห่างร้าง ไกลแฟน
อย่าหมอง สองปีกลับมา
..เป็นห่วงแม่คนแก่คนเฒ่า
น้อยไปเฝ้า ดูแม่ด้วยหนา
หมูอย่าเลี้ยงมันเสี่ยงนะแม่
ตอนนี้แย่ ข้าวลงราคา
นาแปลงไร่ เอาให้เขาเช่า
จะได้จำนำข้าวนะจ๊ะแม่จ๋า
ถ้าน้อยเขามีแฟนใหม่
ถ้าน้อยเขามีแฟนใหม่
ไปขอละไมให้ผมแม่จ๋า
(ดนตรี.....)
..โบกมือหยอยๆ
บอกน้อย จะไปชายแดน
จำห่างร้าง ไกลแฟน
อย่าหมอง สองปีกลับมา..
 
I will be an active bystander!!!

#413 By Cheap UGG Bailey Button Christmas Black Boots Outlet (59.174.160.45) on 2013-10-28 13:33

Michael Blattys child rape-murder fixations

#412 By calynda ugg boots sale (59.174.160.45) on 2013-10-27 11:40

You still believe the FDIC will pay you back if the financial terrorists of Wall Street crash the system again?

#411 By cheap ugg josette boots (59.174.160.45) on 2013-10-25 22:21

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#410 By http://fusgaya.com/article.php?id=7569 (124.231.188.68) on 2013-07-29 19:33

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#409 By MBT SLIPPERS (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#408 By polo ralph lauren outlet (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#407 By burberry handbags (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#406 By Sale Herve Leger (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#405 By SAMSUNG GALAXY NOTE 2 (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#404 By wholesale soccer jerseys (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#403 By Oakley Sunglasses For Sale (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#402 By nike 5.0 free (103.7.57.18|217.12.65.69) on 2013-06-14 16:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#401 By Monster Beats Outlet (103.7.57.18|180.123.163.201) on 2013-06-11 10:35

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#400 By cheap macbook air (103.7.57.18|180.123.163.201) on 2013-06-11 10:34

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#399 By Mac Cosmetics Outlet (103.7.57.18|210.209.146.118) on 2013-06-09 22:43

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#398 By wow gold (103.7.57.18|210.209.146.118) on 2013-06-09 22:43

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#397 By seo (103.7.57.18|110.241.1.254) on 2013-06-08 17:03

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#396 By Polo Ralph Lauren Outlet (103.7.57.18|121.25.50.189) on 2013-06-08 03:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#395 By Vibram Five Fingers (103.7.57.18|121.25.50.189) on 2013-06-08 03:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#394 By cheap jimmy choo pumps (103.7.57.18|58.219.236.127) on 2013-06-08 03:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#393 By Mulberry Outlet (103.7.57.18|201.42.11.172) on 2013-06-08 03:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#392 By Cheap Beats Studio (103.7.57.18|58.219.236.127) on 2013-06-08 03:26

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#391 By cheap wow gold (103.7.57.18|49.202.239.44) on 2013-06-06 12:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#390 By NIKE TN (103.7.57.18|49.202.239.44) on 2013-06-06 12:24

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#389 By sherri hill dresses (103.7.57.18|60.22.138.239) on 2013-06-06 12:23

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#388 By backlinks (103.7.57.18|61.185.190.199) on 2013-06-05 20:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#387 By Discount Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|119.157.225.104) on 2013-06-05 20:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#386 By WOW GOLD (103.7.57.18|61.185.190.199) on 2013-06-05 20:11

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#384 By Louis Vuitton (103.7.57.18|112.94.199.24) on 2013-06-05 20:10

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#384 By nike tn (103.7.57.18|119.157.225.104) on 2013-06-05 20:10

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#383 By Vibram Five Fingers (103.7.57.18|183.145.18.15) on 2013-06-04 16:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#382 By cheap ipad mini (103.7.57.18|183.145.18.15) on 2013-06-04 16:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#381 By Isabel Marant Sneakers Pas Cher (103.7.57.18|183.145.18.15) on 2013-06-04 16:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#380 By nike tn (103.7.57.18|183.145.18.15) on 2013-06-04 16:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#379 By buy wow gold (103.7.57.18|91.231.252.202) on 2013-06-04 03:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#378 By Fake Oakley Sunglasses (103.7.57.18|91.231.252.202) on 2013-06-04 03:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#377 By OAKLEY SUNGLASSES OUTLET (103.7.57.18|91.231.252.202) on 2013-06-04 03:55

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#376 By MULBERRY HANDBAGS (103.7.57.18|182.184.33.3) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#375 By Replica Oakley Sunglasses (103.7.57.18|182.184.33.3) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#374 By POLO RALPH LAUREN OUTLET (103.7.57.18|31.176.154.138) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#372 By OAKLEY SUNGLASSES OUTLET (103.7.57.18|182.184.33.3) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#373 By cheap mulberry bags (103.7.57.18|31.176.154.138) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#371 By FAKE OAKLEY SUNGLASSES (103.7.57.18|212.98.191.219) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#370 By wedding dresses 2013 (103.7.57.18|31.176.154.138) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#369 By 整形 (103.7.57.18|182.184.33.3) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#366 By Buy Wow Gold (103.7.57.18|212.98.191.219) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#367 By cheap oakley sunglasses (103.7.57.18|31.176.154.138) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#368 By Wedding Dresses 2013 (103.7.57.18|182.185.195.116) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#365 By chanel handbags (103.7.57.18|182.185.195.116) on 2013-06-03 00:25

ฟังเพลงลูกทุ่ง : ทหารใหม่ไปกอง - ยอดรัก สลักใจ | LookTung ฟังเพลงลูกทุ่ง เนื้อเพลง MV เพลงลูกทุ่งที่นี่เลย!

#361 By buy wow gold (103.7.57.18|182.185.195.116) on 2013-06-03 00:25